سرور مورد نیاز داروخانه

سرور برای بیش از ۳ کاربری

توضیح مختصر و ساده سرور سرور به کامپیوتری اطلاق می شود که به کامپیوترها یا سیستم های سخت افزاری متصل به شبکه خدمات ارایه می دهد.   سرورها از طریق شبکه خدمات خود را ارایه می دهند   جهت راه اندازی دارو خانه ای با بیش از ۳ کاربری همزمان، نیاز به سرور پیشرفته تری می باشید نصب برنامه اصلی بر ...

ادامه مطلب »

سرور برای شبکه ۲ الی ۳ کاربره

توضیح مختصر و ساده سرور سرور به کامپیوتری اطلاق می شود که به کامپیوترها یا سیستم های سخت افزاری متصل به شبکه خدمات ارایه می دهد.   سرورها از طریق شبکه خدمات خود را ارایه می دهند در داروخانه ای با ۲ الی۳  کامپیوتر نیاز به نصب سرور قوی نمی باشد سیستمی با رم ۴ گیگ و سی پی یو در ...

ادامه مطلب »