01-300x212

برخی از مشتریان

بسمه تعالی

هدف شرکت ارائه بهترین خدمات انفورماتیک و جلب رضایت مشتری میباشد

برخی از مشتریان شرکت ما

دفتر اسناد رسمی ۱ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲ رشت

دفتر اسناد رسمی ۵ رشت

دفتر اسناد رسمی ۸ رشت

دفتر اسناد رسمی ۹ رشت

دفتر اسناد رسمی ۴۲ رشت

دفتر اسناد رسمی ۴۶ رشت

دفتر اسناد رسمی ۵۶ خشکبیجار

دفتر اسناد رسمی ۱۲۸ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۳۴ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۴۴ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۴۷ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۵۲ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۵۳ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۶۰ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۶۳ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۷۰ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۷۱ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۷۲ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۹۰ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۹۱ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۹۵ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۹۸ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۰۸ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۱۷ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۱۸ رشت

دفتر اسناد رسمی  ۲۲۰ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۳۷ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۴۵ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۴۶ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۴۸ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۶۵ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۶۶ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۶۷ رشت

دفتر اسناد رسمی ۲۶۹ رشت

دفتر اسناد رسمی ۱۵  انزلی

دفتر اسناد رسمی ۶۸  انزلی

دفتر اسناد رسمی ۱۳۹ انزلی

دفتر اسناد رسمی ۱۸۶  انزلی

دفتر اسناد رسمی ۲۰۶  انزلی

دفتر اسناد رسمی ۲۱۰  انزلی

دفتر اسناد رسمی ۲۶۴  خمام

دفتر اسناد رسمی ۶۴  رودبار

دفتر اسناد رسمی ۱۷۴  رودبار

دفتر اسناد رسمی ۱۷۹  رودبار

دفتر اسناد رسمی ۲۳۰ رودبار

دفتر اسناد رسمی ۵۵ فومن 

دفتر اسناد رسمی ۸۲ فومن

دفتر اسناد رسمی ۱۲۰ فومن

دفتر اسناد رسمی ۲۵۹ شفت

دفتر اسناد رسمی ۲۲۳ کوچصفهان 

داروخانه  آقای دکتر فخار

داروخانه شبانه روزی مرهم

داروخانه خانم دکتر صدیق ضیابری

داروخانه خانم دکتر لمعه

داروخانه خانم دکتر رحمتی پسند

داروخانه نیما

داروخانه دکتر وحدتی

داروخانه شبانه روزی دکتر جیران زاده

داروخانه خانم دکتر عنایتی

داروخانه شبانه روزی فومن

داروخانه هلال احمر رشت

داروخانه آقای دکتر امیری

داروخانه  آقای دکتر هاشمی

مطب پزشکی پارس

ترک اعتیاد پاسارگاد

فروشگاه اطلس پود رشت

چاپخانه خانه چاپ

مهرسازی نوین

مهرسازی گیلان هنر

اداره برق منطقه ای رشت

اداره معاونت اموزشی درمان

ادراه دارایی رشت

کارخانه شوینده ملوان

تولیدی پوشاک اقای یوسفی

و…………

 

 

 

 

 

 

 

bigtheme